2019 رایانه

با خوشحالی ما Gopod Group Limited شما را دعوت می کنیم تا در 2018 تایپه کامپوتکس شرکت کنید.
 
لطفاً اطلاعات غرفه ما را در زیر مشاهده کنید:
تاریخ: 28 مه-1 ژوئن 2019
آدرس: سالن نمایشگاه نانگنگگ مرکز تجارت جهانی تایپه
شماره غرفه: M0320
 
ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در آنجا هستیم!
 
به سلامتی !


زمان ارسال: ژوئیه 29-2020